Vi hjälper våra kunder bygga upp sin närvaro på webben - Vi kan hjälpa dig också!

Strategon är ett nytt, fräscht företag i Uddevalla på västkusten. Vi kan hjälpa dig med hela processen, från att skapa en hemsida till att kontinuerligt analysera besöksmönster och utföra löpande förbättringar.

Skicka ett epost eller slå oss en signal så berättar vi mer om hur du kan dra nytta av våra tjänster!

Med vänliga hälsningar